Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/64/07


U C H W A Ł A Nr XIII/64/07

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Na podstawie art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. W rozdziale VIII załącznika do Uchwały Nr V/115/07 Rady Gminy Bielice z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r.- „kwotę 32.000 zł” zastępuje się kwotą „w wysokości 35.679,28 zł”.

1/ przy „lp.2. Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach

zwiększa się wydatki z kwoty 600 zł do wysokości „1.000,00 zł”

2/ przy „lp.3. Dofinansowanie do zajęć sportowych pozalekcyjnych

zmniejsza się wydatki z kwoty 4.500 zł do wysokości „1.197,78 zł”

3/ przy „lp.4.Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej

zwiększa się wydatki z kwoty 2.970 zł do wysokości „5.878,54 zł”

4/ przy „lp.5. Wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,

a w szczególności alkoholizmem

zmniejsza się z kwoty 3.000 zł do wysokości„ 2.113,26 zł”

5/ przy „ lp.6. wykreśla się pkt.6 Dofinansowanie do festiwalu dla dzieci i młodzieży „ Bawmy się bez alkoholu” w kwocie 500,00 zł

6/ przy „lp. 8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci , a w szczególności dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym „

zwiększa się wydatki z kwoty 8.000 zł do wysokości „ 11.340,37 zł”

7/ przy „lp.9” Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych” dodaje się treść „ oraz osób współuzależnionych a w szczególności dzieci”

zwiększa się wydatki z kwoty 3.060 zł do wysokości „ 3.755,00 zł”

8/ przy „lp.10” Podróże służbowe krajowe

zmniejsza się wydatki z kwoty 200 zł do wysokości „ 158,64 zł”

9/ przy „lp.11” szkolenie członków GKRPA w Bielicach

zmniejsza się wydatki z kwoty 1.000 zł do wysokości „ 312,00 zł

10/ przy „lp.12” Posiedzenia komisji

zwiększa się wydatki z kwoty 4.000 zł do wysokości „4.104,00 zł”

11/ przy „lp. 14. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „ zmniejsza się wydatki z kwoty 3.120 zł do wysokości „ 2.874,24 zł”

12/ dotychczasowy punkt.6 otrzymuje oznaczenie lp.7, pkt.7 oznaczenie lp.8,

pkt.7 oznaczenie lp.8, pkt.8 oznaczenie lp.9, pkt.9 oznaczenie lp.10, pkt.10 oznaczenie lp.11, , pkt.11 oznaczenie lp.13,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:23:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:23:25