Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/66/07


Uchwała Nr XIII/66/07

Rady Gminy Bielice

z dnia 31grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128,Nr 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218 ), w związku z art.191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz.560) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w kwocie 1.895,45zł., które nie wygasają z końcem roku 2007

w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.895,45 zł.

§ 2. Plan finansowy i termin realizacji poszczególnych środków ujęty jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/66/07

Rady Gminy Bielice z dn.31 grudnia 2007 r.

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa działu

 

Kwota

 

Termin wydatkowania

 

851

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

1.895,45

30.06.2008r.

 

 

85154

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.895,45

 

30.06.2008r

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

1.895,45

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:29:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:29:19