Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/62/07


U C H W A Ł A Nr XIII/62/07

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, Nr 48,poz.327, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XVI/99/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22

października 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego zmienionej Uchwałą Nr XXIV/132/05 z dnia 29 czerwca

2005 r. i Uchwałą Nr X/38/07 z dnia 24 września 2007 r. zmienia się

załącznik Nr 1 do uchwały i nadaje się brzmienie określone w załączniku do

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:28:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:28:44