Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/60/07


U C H W A Ł A Nr XIII/60/07

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 31 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591,z 2002 r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,z 2003 r.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r.Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218/ i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U.z 2006 r.Nr 121,poz.844, Nr 220,poz.1601, nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, z 2005 r.Nr 143,poz.1199/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok :

- w § 1 ust.1 wykreśla się pkt.7

- w § 2 pkt-y 1,2 i 3 otrzymują brzmienie :

„1 ) nieruchomości lub ich części będące w zarządzie gminy z wyłączeniem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ,

2) nieruchomości lub ich części zajęte przez stowarzyszenia zrzeszające producentów rolnych za wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

3) budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność bądź będące w posiadaniu podatników podatku rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (posiadających gospodarstwo rolne) z wyłączeniem budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:28:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:28:05