Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII / 57 /07


Uchwała Nr XII / 57 /07

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę : 185.000

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 185.000 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych 185.000 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 185.000 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 115.000

1. Dział 600 Transport i łączność 42.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 42.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000 zł

- chodnik w miejscowości Linie 22.000 zł

- parking w Bielicach 20.000 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa 13.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze 8.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna 55.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 55.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 zł

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego 5.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 5.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek i kredytów 5.000 zł

§3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 300.000

Przychód w kwocie 300.000 złotych został sfinansowany zaciągniętym kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:25:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:25:25