Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.


Projekt

UCHWAŁA Nr …………….

Rady Gminy Bielice

z dnia ……………………..

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w § 2 do Uchwały Nr XI/54/07 Rady Gminy

Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień

w podatku od środków transportowych na 2008 rok, który otrzymuje

brzmienie :

„2 Zwalnia się z podatku od środków transportowych - środki transportowe

stanowiące własność gminy, z wyłączeniem pojazdów wymienionych w art.8

pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 20-12-2007 16:22:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 12-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 20-12-2007 16:22:56