Uchwały Rady Gminy za 2007r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2007-11-30 15:51:50
Uchwała Nr XI/ 55/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2007-11-30 15:51:35
Uchwała Nr XI/54/07 rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od srodków transportowych na 2008 rok. 2007-11-30 15:51:14
Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie okreslenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych a 2008 rok. 2007-11-30 15:36:12
Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. 2007-11-30 15:35:56
Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprzwie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 35/2 położonej w Swochowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-11-30 15:35:44
Uchwała Nr XI/ 50/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr366 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-11-30 15:35:33
Uchwała Nr XI/49/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości. 2007-11-30 13:57:55
Uchwała Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bielice 2007-11-30 13:57:34
Uchwała Nr XI/47/07 rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Bielice. 2007-11-30 13:56:48
Uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-11-30 13:56:23
Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie herbu i flagi gminy Bielice 2007-11-30 13:56:22