Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Bielice


Projekt

UCHWAŁA Nr……………

Rady Gminy Bielice

z dnia …………………….2007 r.


w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Bielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327/ oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbycia podróży służbowej pojazdem  samochodowym nie będącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 2. Termin i miejsce wykonywania przez radnego zadania oraz miejscowość  rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Gminy Bielice w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 3. Czynności związane z wystawieniem polecenia wyjazdu  służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Bielice, o których mowa w § 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

U Z A S A D N I E N I E

Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Przewodniczący w poleceniu wyjazdu służbowego. Czynności te w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje wskazany przez Radę Wiceprzewodniczący .

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA czynności, o których mowa wyżej , w stosunku do Przewodniczącego winny być uregulowane w uchwale Rady Gminy.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 15:01:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 13-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-11-2007 15:01:25