Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach.


Zarządzenie Nr 75/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bielicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 13/07 Wójta Gminy Bielice
z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach, zmienionym zarządzeniem
nr 72/07 z dnia 09 października 2007 r., wprowadzam następujące zmiany:

  1. w § 5 pkt II ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy (OS)”.

  1. w § 5 pkt II ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

stanowisko ds. ochrony środowiska, należności podatkowych i innych opłat (OB.)”.

  1. w § 5 dodaje się pkt V w brzmieniu:

„ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) ustanawia się:

  1. Administratora Bezpieczeństwa Informacji - samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej , informacji niejawnych (OC), który podlega bezpośrednio Wójtowi.

  2. Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej , informacji niejawnych (OC),który podlega bezpośrednio Wójtowi.

  1. w § 10 pkt 1 dodaje się ppkt 11 w brzmieniu:

„prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej”

  1. w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych
i promocji gminy (OS)”.

  1. w § 10 pkt 2 ppkt 10 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł, sporządzanie wniosków, rozlicznie ich i prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu oraz współpraca
z firmami doradczymi zajmującymi się sporządzaniem wniosków
w ramach funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007-2013”

7) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

” Stanowisko ds. ochrony środowiska, należności podatkowych i innych opłat (OB.) .”

  1. w § 10 pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

przeprowadzanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej wynikających z umów cywilno-prawnych ( tj. czynszów, użytkowania wieczystego i innych opłat) oraz postępowania zabezpieczającego”

9) w § 10 pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie gminy.”

10) w § 10 pkt 5 dodaje się ppkt 16 w brzmieniu:

pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji
i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Bielicach, który bezpośrednio podlega Wójtowi Gminy.”

11) w § 10 pkt 7 dodaje się ppkt 22 i 23 w brzmieniu:

ppkt 22 prowadzenie numeracji porządkowej budynków
i przekazywanie informacji organowi podatkowemu w urzędzie gminy.

„ppkt 23 współpraca ze służbami weterynaryjnymi i prowadzenie spraw wynikających z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

12) w § 3 pkt 1 ppkt 7 wprowadza się zmianę struktury organizacyjnej
Urzędu, którą określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 26-10-2007 12:43:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 26-10-2007 12:43:26