Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta GMiny Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach.


ZARZĄDZENIE NR 74/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 23 października 2007 roku

W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr IX/32/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 27/6 położonego w Bielicach , zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość lokalową - lokal użytkowy nr 27/6/ oraz związany z nim udział - 27/100 w częściach wspólnych budynku, a także udział w prawie własności działki gruntu jako działka nr 220/3 o pow. 775 m2 położona w Bielicach.

  2. Szacowana wartość rynkowa nieruchomości lokalowej dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz alternatywnego sposobu użytkowania <WRA> wynosi 76.621,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 74/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2007 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) do sprzedaży przeznaczona zostaje następująca nieruchomość:

  • Nieruchomość lokalowa - lokal użytkowy nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 27 mieszkalno - użytkowy, o powierzchni użytkowej 119,10 m2, w tym:

- była sala gimnastyczna 101,5 0m2,

- pomieszczenie gospodarcze 9,0 m2,

- sanitariaty 8,60 m2,

Poddasze użytkowe (strych) 12,60 m2.

Z nieruchomością lokalową związany jest udział 27/100 w częściach wspólnych budynku, a także udział w prawie własności działki gruntu. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 22/3 o powierzchni 775 m2.

  • Położona w obrębie Bielice gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.

  • Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr 20138 przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.

  • Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice.

  • Nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działek nr 220/6 objętej KW 7968 i nr 220/7 objętej KW 6481, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 220/3.

  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice, który obowiązywał do 31.12.2002 r. dla przedmiotowej nieruchomości przewidywał jako teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej-do dalszego użytkowania.

  • Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

  • Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, dla alternatywnego sposobu użytkowania <WRA>, wynosi : 76.621,00 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W URZĘDZIE GMINY BIELICE

W dniach od 23 października 2007 r. do 12 listopada 2007 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie: 091 56 44 220 wewn. 23 oraz bip@bielice.com.pl i www.bielice.com.pl.

Bielice, dnia 23 października 2007 r.


3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:16:57