Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Parsowie.


ZARZĄDZENIE NR 73/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 23 października 2007 roku

W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

położonej w Parsowie.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr X/42/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 112 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość niezabudowaną stanowiąca działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 112 o pow. 1,82 ha. Położoną w obrębie Parsów gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.

  2. Szacowana wartość rynkowa nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego bez uwzględnienia wartości złoża kopalin (nieczynna piaskownica), dla alternatywnego sposobu użytkowania <WRA>, wynosi: 49.441,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 73/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2007 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) do sprzedaży przeznaczona zostaje następująca nieruchomość:

  • Nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 112 o powierzchni 1,82 ha.

  • Położona w obrębie Parsów gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie (nieczynna piaskownica).

  • Nieruchomość nie posiada księgi wieczystej.

  • Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice.

  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Bielice. Złoża kopalin nie stanowiące części składowych nieruchomości są własnością Skarbu Państwa.

  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obowiązywał do 31.12.2002r. przewidywał dla przedmiotowej nieruchomości: „Teren eksploatacji złóż mineralnych-do odtworzenia. Teren wymaga szczegółowych badań geologicznych stwierdzających wielkość zasobów oraz możliwości i warunki eksploatacji. Przewidując ochronę kopalin - wyklucza się wprowadzenia trwałego zainwestowania. Eksploatację można podjąć tylko za zgodą właściwego organu. Przejściowo nieużytki|”.

  • Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, bez uwzględniania wartości złoża kopalin, (nieczynna piaskownica, bez możliwości korzystania z kopali).

  • Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, dla alternatywnego sposobu użytkowania <WRA>, wynosi : 49.441,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W URZĘDZIE GMINY BIELICE

W dniach od 23 października 2007 r. do 12 listopada 2007 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie: 091 56 44 220 wewn. 23 oraz bip@bielice.com.pl i www.bielice.com.pl.

Bielice, dnia 23 października 2007 r.


1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 24-10-2007 15:16:39