Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach.


Zarządzenie Nr 72/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 09 pażdziernika 2007 roku

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bielicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 13/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach, wprowadzam następujące zmiany:

Po dziale V regulaminu dodaje się dział V a w następującym brzmieniu:

„Dział V a „

Okresowe oceny kwalifikacyjne

§ 14 a

  1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z poźn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz 361).

  1. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.

§ 14 b

  1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, przy czym pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r. W razie braku możliwości dokonania oceny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 5 kolejnych miesięcy.

  1. Szczegółowe czynności podejmowane w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych określa zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

§ 14 c

  1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

  1. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 12-10-2007 11:36:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 12-10-2007 11:36:32