Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 października 2007 r. sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz środki utrzymania higieny osobistej


ZARZĄDZENIE Nr 71/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 08 października 2007 r.

W sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz środki utrzymania higieny osobistej.

Na podstawie art. 2376 , 237 -10 ustawy z dnia 23. 06. 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z dnia 05 czerwca 1974r. poz. 141 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej należy wydawać pracownikom ściśle w/g norm stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w dniu przyjęcia do pracy.

§ 2

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej przewidzianej dla danego stanowiska pracy.

§ 3

Wydana odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej jest własnością Gminy i jest wydawana pracownikom nieodpłatnie.

§ 4

Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

O przydziale nowej odzieży i obuwia roboczego decyduje Wójt Gminy.

Okresy użytkowania zawarte w tabeli załącznika nr 1 maja być pomocne przy rozliczaniu się pracownika z otrzymanych przedmiotów, gdy następuje rozwiązanie stosunku pracy.

§ 5

Wójt Gminy może przydzielić pracownikom używane środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą, z wyjątkiem bielizny osobistej oraz obuwia, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym.

§ 6

W przypadku zatrudnienia pracownika na więcej niż jedno stanowisko pracy, należy tego pracownika wyposażyć w odzież roboczą i ochronną w/g pozycji w tabeli korzystniejszej dla pracownika.

- 2 -

W przypadku zatrudnienia pracownika na więcej niż jedno stanowisko pracy, należy tego pracownika wyposażyć w odzież roboczą i ochronną w/g pozycji w tabeli korzystniejszej dla pracownika.

§ 7

Przy ustalaniu rzeczywistego czasu używania odzieży i obuwia uwzględnia się czas przepracowany wraz z urlopem wypoczynkowym. Wyłącza się okresy nieobecności pracownika w pracy trwającej jednorazowo ponad jeden miesiąc ( np. choroba, urlop bezpłatny, macierzyński itp.).

§ 8

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okresy używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy.

§ 9

W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia ochron osobistych, oraz odzieży i obuwia roboczego należy wydać przewidziane w tabeli norm nowe ochrony osobiste, odzież i obuwie robocze. Jeżeli zniszczenie to nastąpiło z winy pracownika, podlega on obciążeniu kwotą równą nie zamortyzowanej części wartości przedmiotów.

§ 10

W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić pobrane ochrony osobiste, odzież i obuwie.

§ 11

Odzież i obuwie robocze nie podlegają zwrotowi w razie:

- przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,

- śmierci pracownika,

- przekroczenia 75% okresu użyteczności, określonego w tabeli norm.

§ 12

Zasady konserwacji środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 13

Wójt Gminy może dopuścić do pracy pracownika używającego własną odzież roboczą i obuwie robocze.

- 3 -

W takim wypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny odpowiadający aktualnej cenie zakupu odzieży i obuwia roboczego.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 71/07

Wójta Gminy Bielice

Z dnia 08 października 2007 r.

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O - środki ochrony

indywidualnej

Przewidywany

okres używalności

w m - cach

1.

Bibliotekarka,

pracownik biblioteki

1. R - fartuch z tkanin

syntetycznych lub

fartuch kretonowy.

do zużycia /min 36

do zużycia /min.18

2.

Konserwator

1. R - czapka drelichowa

lub beret,

2. R - ubranie drelichowe,

3. R - trzewiki sk./gum.

4. O - kurtka ciepłochronna

5. O - kurtka przeciwdeszcz.

Podgumowana,

6.O - czapka ocieplana,

7. O - buty filcowo-gumowe

8. O - rękawice ochronne

drelichowe,

9. R - koszula flanelowa,

10. O - fartuch brezentowy,

11. O - rękawice brezentowe,

24

12

18

36

do zużycia

min. 36

36

36

do zużycia

12

12

12

3.

Sprzątaczka

1. R - chustka na głowę,

2. R - fartuch drelichowy lub

z tkanin syntetycznych,

3. R - trzewiki profilaktyczne

tekstylne,

4. O - rękawice gumowe,

5. O - kalosze gumowe,

6. O - pas bezpieczeństwa do

mycia okien wg instrukcji

12

18

36

12

do zużycia

12

24

4.

Robotnik gospodarczy

1. R - czapka drelichowa lub

beret,

2. R - ubranie drelichowe,

3. R - trzewiki przemysłowe,

4. R - koszula flanelowa,

5. O - kamizelka ciepłochronna,

6. O - buty filcowo- gumowe,

7. O - kurtka p. deszczowa,

8. O - rękawice ochronne.

12

12

18

12

12

12

12

do zużycia

5.

Kierowca samochodu

osobowego, autobusu,

mikrobusu

1. R - fartuch drelichowy,

2. O - buty gumowe,

3. O - rękawice ochronne,

4. O - fartuch przedni wodooch.

12

12

do zużycia

12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 71/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 08 października 2007 r.

I. Zasady konserwacji środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

1. W związku z tym, że gmina nie ma możliwości zorganizowania naprawy i prania odzieży roboczej i zgodnie z art. 237 § 3 Kodeksu Pracy zleca wykonanie tych czynności pracownikom użytkującym w/w środki.

2. Za wykonanie tych czynności przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

Miesięczne stawki ekwiwalentu za wykonane we własnym zakresie przez pracowników pranie i naprawę odzieży roboczej będą naliczane wg stawki ustalonej przez Wójta Gminy Bielice.

Ustala się następującą wysokość stawki: 5,00 zł miesięcznie.

3. Ekwiwalent wypłacany będzie w m-cu : grudzień k.r. lub w ostatnim m-cu zatrudnienia pracownika.

Wypłata ekwiwalentu będzie wstrzymana w razie stwierdzenia, że odzież nie jest prana lub naprawiana.

4. Jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego pracownik niezależnie od przyczyn np. urlopu, choroby itp. nie przepracował 15 dni , ekwiwalent o którym mowa wyżej nie przysługuje.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 71/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 08 października 2007 r.

Tabela norm przydziału środków higieny osobistej.

Lp.

Stanowisko pracy

Mydło

Pasta bhp

Ręcznik

1.

2.

3.

4.

Pracownik biurowy

Sprzątaczka

Konserwator

Kierowca

100 g / 3 m-ce

100 g / 3 m-ce

100 g / 3 m-ce

100 g / 3 m-ce

-

-

0,5 kg / 3- m-ce

0,5 kg / 3 m-ce

1 szt./ 1 rok

1 szt./ 1 rok

1 szt./ 1 rok

1 szt./1 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 12-10-2007 11:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 12-10-2007 11:36:09