Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nabycia okularów.


Z a r z ą d z e n i e Nr 70/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 03 października 2007 r.

w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nabycia okularów.

Na podstawie § 8 ust.2 w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz 1951 z późn. zm. ) ustalam co nastepuje:

§ 1

Okulary korekcyjne przysługują osobom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jeżeli:

- osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez

połowę dobowego okresu pracy,

- wyniki badań okulistycznych przeprowadzone w ramach profilaktycznej

opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania,

- zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz specjalista

w zakresie okulistyki.

§ 2

Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:

- aktualnego orzeczenia lekarskiego, wydanego przez okulistę,

- pisemnej prośby pracownika ,

- przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów.

§ 3

Ustala się górną granicę refundacji zakupu okularów dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Bielice, którzy nabyli prawo do indywidualnego zwrotu na kwotę 200,00 zł

( słownie: dwieście złotych 00/100) nie częściej jednak niż jeden raz na dwa lata.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 72/04 z dnia 06 kwietnia 2004 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator BIP 05-10-2007 13:32:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 04-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 05-10-2007 13:32:59