Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 241 położonej w Nowym Chrapowie


ZARZĄDZENIE Nr 69/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 241 położonej w Nowym Chrapowie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 6 i art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/6/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 12.12.2002 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i przekształcania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży działkę będącą przedmiotem użytkowania wieczystego oznaczoną nr 241 o pow. 0,7588 ha położoną w Nowym Chrapowie wpisaną do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczec. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach Nr 6483.

 2. Wartość nieruchomości wynosi:

  • wartość działki jako przedmiotu prawa własności wynosi 33.030,00 zł.

  • wartość działki jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi 22.937,00 zł.

 • Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 • § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 roku nr 46, poz. 543 z późn. zm.) do sprzedaży przeznaczona zostaje następująca nieruchomość:

  1. Grunt będący przedmiotem prawa użytkowania wieczystego oznaczony jako działka ewidencyjna nr 241 o pow. 0,7588 ha położona w Nowym Chrapowie, zabudowana wiatą, barakiem, stacją paliw z magazynkiem i kuźnią.

  2. Na dzień 31.12.2002 roku w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została jako teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oraz zabudowy gospodarczej dopuszczenie usług nie uciążliwych.

  3. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi :

   • wartość działki jako przedmiotu prawa własności - 33.030,00 zł (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści złotych),

   • wartość działki jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego - 22.937,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych).

 • Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej Nr 6483 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczec. Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.

 • Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 • Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wniosek o jej nabycie winny złożyć w terminie do 9 listopada 2007 r.

 • WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY BIELICE

  od dnia 28 września 2007 do dnia 19 października 2007 roku

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 oraz bip@bielice.com.pl i www.bielice.com.pl

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Administrator BIP 28-09-2007 11:04:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 02-10-2007
  Ostatnia aktualizacja: Administrator BIP 28-09-2007 11:04:56