Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie nr 66/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 września 2007r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Bielice do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.


Zarządzenie nr 66/07

Wójta Gminy Bielice

z dnia 21 września 2007r.

w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Bielice do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

W związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 z póź.zm) na podstawie § 6 pkt 1 i pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007r.w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustanawiam z dniem 21 września 2007 roku:

 1. Ferdynanda Faliszek koordynatorem gminnym ds. informatycznej obsługi wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 1. Alinę Pluta operatorem obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach powołanej do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku,

 1. Agnieszkę Stolarczyk operatorem obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie powołanej do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

§ 2

Zadania osób wymienionych w § 1 określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem datowania.

Załącznik 1do zarządzenia Wójta Gminy Bielice nr 66/07 z dnia 21.09.2007r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,

 2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

 3. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

4) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i listy kandydatów,

5) udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,

6) dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,

7) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

8) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

9) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

10) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych z testowych wyników głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),

11) przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

12) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

 1. przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

 2. zgłaszanie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego,

 3. zgłoszenia ustek i awarii,

 4. przekazania, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

 5. przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),

 6. przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów,

 7. w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.

Załącznik nr 2do zarządzenia Wójta Gminy Bielice nr 66/07 z dnia 21.09.2007r.

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania do Sejmu RP i Senatu RP w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie,

 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),

 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,

 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących wykaz obwód i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących wykaz obwód i kandydatów,

 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,

 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie do Sejmu RP i do Senatu RP przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,

 8. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,

 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w protokołach wyników głosowania w obwodzie do Sejmu RP i do Senatu RP,

 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie,

 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,

 13. przesłanie do okręgowej komisji wyborczej, podpisanych licencją przez przewodniczącego, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_66-2007.doc (DOC, 33KB) 2007-09-26 13:28:32 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 26-09-2007 13:28:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 27-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 26-09-2007 14:05:58