Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

porządek sesji


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam , że X sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 24 września 2007 r./ poniedziałek / o godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

4. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w

Bielicach o koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

IX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze

2007 roku.

8. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw

Gospodarczych Rady Gminy Bielice o odbytych posiedzeniach komisji na

temat:

- sprzedaży mienia komunalnego

- tegorocznego skupu zbóż w powiecie pyrzyckim.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania

kandydatów na ławnika.

Przerwa

11. Informacja o stanie przygotowań do opracowania zmiany Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Bielice.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

13. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy

Bielice.

14. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bielicach.

15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu

mieszkalnego w Swochowie wraz z przynależnym gruntem.

16. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

wsi Nowe Linie, w związku z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy

miejscowości.

17. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim.

18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 18-09-2007 14:54:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 18-09-2007 14:54:43