Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Swochowie.


ZARZĄDZENIE NR 64/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 17 września 2007 roku  

W sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Swochowie.  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr VII/47/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, zarządzam co następuje: 

§ 1 

  1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 17 października 2007 roku od godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach (pokój nr 5).

  3. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie:

  • Kamela Wilczyńska - przewodniczący

  • Beata Cechol - członek

  • Zdzisław Badora - członek  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 64/2007 z dnia 17 września 2007 r.  

O g ł o s z e n i e

W dniu 17 października 2007 r. od godziny 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach

Przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej podanych nieruchomości rolnych

Lp.

Obręb

Nr działki

i KW

Powierz

chnia

w ha

Grunty

wg klas bonitacyjnych

Cel dzierżawy

Stawka wywoławcza

Wysokość

wadium

w zł

Wysokość postąpienia

w zł

Termin płatności

2

Będgoszcz

157/3

KW 77083

0,97

ŁIV - 0,93 ha

N - 0,04 ha

rolna

4,36 q

(154,86 zł)

 

15,00

 

10,00

15 marzec

15 maj

15 wrzesień

15 listopada

2

Będgoszcz

10/2

KW 6635

0,9618

RIVb - 0,9618

rolna

4,04q

(143,50 zł)

15,00

 

10,00

 

j.w.

3

Swochowo

35/2

KW 92990

0,2769

RIVb - 0,2769 ha

rolna

1,16 q

(41,20 zł)

5,00

 

10,00

 

Do 15 marca

4

Swochowo

194

KW 4993

0,88

RIVa - 0,77 ha

B-RIVa - 0,11 ha

rolna

4,93q

(175,11 zł)

 

 

15,00

 

 

10,00

 

15 marzec

15 maj

15 wrzesień

15 listopada

 W/w nieruchomościami rolnymi należy gospodarować zgodnie z zasadami kultury rolnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku podawana przez Prezesa GUS do ustalenia wysokości podatku rolnego.

Czynsz dzierżawy ustalany jest raz w roku w oparciu o średnią cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS i płatny w terminach przewidzianych dla podatku rolnego

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku do 2 lat.

Roczny czynsz z tytułu dzierżawy ustalony zostanie w drodze przetargu ustnego.

Termin i miejsce przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.  

Osoby zainteresowane mogą składać oferty i wpłacać wadium do trzech dni przed przetargiem tj. do dnia 11 października 2007 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.  

Bielice, dnia 17 września 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 18-09-2007 11:49:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 19-09-2007 11:21:02