Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy w Bielicach Kadencja V od 24 listopada 2006 roku do 26 czerwca 2007 roku.


REJESTR UCHWAŁ

RADY GMINY w BIELICACH KADENCJA V

od 24 listopada 2006 roku do 26 czerwca 2007roku

LP

NUMER UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

UWAGI ZMIANY

1

2

3

4

5

1

I/1/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

24.11.2006

2

I/2/06

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice

24.11.2006

3

II/3/06

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu ich działania

04.12.2006

4

III/4/06

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok.

14.12.2006

5

III/5/06

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Bielice.

14.12.2006

6

III/6/06

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

14.1.2006

7

IV/7/06

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

29.12.2006

8

IV/8/06

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

29.12.2006

9

IV/9/06

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

29.12.2006

10

IV/10/06

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

29.12.2006

11

IV/11/06

w sprawie nieodpłatnego przejęcia części działki nr 264 położonej w Bielicach i 238/1 położonej w Nowym Chrapowie.

29.12.2006

12

IV/12/06

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

29.12.2006

13

IV/13/06

w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2007 rok.

29.12.2006

14

IV/14/06

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2007.

29.12.2006

15

V/15/07

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

05.02.2007

16

V/16/07

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

05.02.2007

17

V/17/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 195 położonej w miejscowości Nowe Linie.

05.02.2007

18

V/18/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 220 położonej w Liniu w drodze przetargu nieograniczonego.

05.02.2007

19

V/19/07

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

05.02.2007

20

V/20/07

w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

05.02.2007

21

V/21/07

w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

05.02.2007

22

VI/22/07

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

23.03.2007

23

VI/23/07

w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

23.03.2007

24

VI/24/07

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice.

23.03.2007

25

VI/25/07

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

23.03.2007

26

VI/26/07

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bielice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

23.03.2007

27

VII/27/07

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

23.04.2007

28

VII/28/07

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2006 rok.

23.04.2007

29

IX/26/07

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

26.06.2007

30

IX/30/07

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

26.06.2007

31

IX/31/07

w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielice.

26.06.2007

32

IX/32/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 27/6 położonego w Bielicach.

26.06.2007

33

IX/33/07

w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.

26.06.2007

34

IX/34/07

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

26.06.2007

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 06-08-2007 10:15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 01-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 06-08-2007 10:15:32