Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 49 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych


ZARZĄDZENIE NR 49/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 20 czerwca 2007 roku

W sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr VII/47/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego aleje owocowe położone na terenie gminy Bielice szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 20 czerwca 2007 roku od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach (pokój nr 5).

  3. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie:

  • Beata Cechol przewodniczący

  • Alina Pluta członek

  • Ryszard Mocarski członek

§ 2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 49/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku.

OGŁOSZENIE

W dniu 20 czerwca 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie następujących alei owocowych położonych na terenie gminy Bielice.

Godz. 900 Aleja czereśniowa położona w obrębie Nowego Chrapowa, przy drogach gminnych nr 1 i nr 28. Aleja liczy 66 sztuk drzew czereśni.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych).

Wadium wynosi 60 zł (sześćdziesiąt złotych),

Jedno postąpienie nie może być niższe jak 20 zł (dwadzieścia złotych).

Godz. 915 Aleja czereśniowa położona w obrębie Swochowa, przy drodze gminnej nr 3. Aleja liczy 22 drzewa czereśni.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych).

Wadium wynosi 40 zł (czterdzieści złotych),

Jedno postąpienie nie może być niższe jak 20 zł (dwadzieścia złotych).

Godz. 930 Aleja czereśniowa położona w obrębie Linie, przy drodze gminnej nr 120. Aleja liczy 40 sztuk drzew czereśni.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi 40 zł (czterdzieści złotych).

Jedno postąpienie nie może być niższe niż 20 zł. (dwadzieścia złotych).

Umowa dzierżawy na aleje owocowe zawarta zostanie do 31 grudnia 2007r.

Stawka czynszu z tytułu dzierżawy ww. alei owocowych ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Do ceny osiągniętej w przetargu na aleje owocowe zostanie doliczony podatek VAT.

Czynsz dzierżawny za aleje owocowe płatny będzie w rozbiciu na dwie raty:

  • Pierwsza rata płatna do 15 lipca 2007 r.

  • Druga rata płatna do 15 sierpnia 2007 r.

Ww. nieruchomościami (aleje owocowe) należy gospodarować zgodnie z zasadami kultury rolnej.

Osoba, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy dzierżawy traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do dzierżawy.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 14 czerwca 2007 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23, 091 579-21-72 lub „wwwbielice.com.pl”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 25-06-2007 10:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 25-06-2007 10:24:04