Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dot. wyboru ławników

Informacja dotycząca wyborów ławników

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławnika.

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice wybierze ławnika dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2008-2011

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławnika upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

· posiada obywatelstwo polskie;
· korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
· jest nieskazitelnego charakteru;
· ukończył 30 lat;
· nie przekroczył 70 lat;
· jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
· adwokaci i aplikanci adwokaccy,
· radcy prawni i aplikanci radcowscy,
· duchowni,
· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
· funkcjonariusze Służby Więziennej,
· radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz.370) , do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr14 , III piętro. Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Gminy : www.bip.bielice.com.pl Zgłoszenia kandydatów na ławnika będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy Bielice w pokoju nr 14.

Termin 30 czerwca 2007r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia. Informacje związane z wyborami ławnika udzielane będą pod numerem tel. 091 5644-220 wew. 23.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-06-2007 12:45:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-06-2007 12:46:17