Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 39/2007 w spawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Bielicach.


ZARZĄDZENIE NR 39/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

z dnia 17 maja 2007 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Bielicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku 30 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomość szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 15 czerwca 2007 roku o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

  3. Przetarg poprowadzi komisja w składzie:

    • Kamela Wilczyńska - przewodniczący

    • Zdzisław Badora - członek

    • Beata Cechol - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2007 roku.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 czerwca 2007 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Bielice.

Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem 268/17 o pow. 0,1644 ha wraz z udziałem 1/5 w działce nr 268/12 o pow. 0,0623 ha położona w miejscowości Bielice.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę - .......................................................21.093,00 zł

(dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium ...................................................................................................................4.200,00 zł,

Jedno postąpienie nie może być niższe niż ........................................ ......................1.000,00 zł,

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr .....................................................................21579.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002 roku Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przedmiotowe nieruchomości przeznaczone były pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia nieuciążliwych usług.

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 11 czerwca 2007 r.

w kasie urzędu lub na konto : Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564 42 35, 091 564 42 20 w. 23 lub bip@bielice.com.pl i wwwbielice.com.pl ”

Bielice, dnia 17 maja 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 18-05-2007 14:49:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 18-05-2007 14:49:51