Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 38/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy.


ZARZĄDZENIE NR 38/2007

W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E

Z dnia 17 maja 2007 roku

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XI/75/04 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 2. Termin przetargu ustalony został na dzień 15 czerwca 2007 roku od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

 3. Przetarg poprowadzi komisja w składzie:

  • Kamela Wilczyńska - przewodniczący

  • Zdzisław Badora - członek

  • Beata Cechol - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2007 roku.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną następujące nieograniczone przetargi ustne:

 1. o godz. 900 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 220/6 o pow.

1785 m2 położonej w Będgoszczy.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę..............................................46.830,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych),

Wadium ............................................................................................................... 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych),

Jedno postąpienie nie może być niższe niż ..........................................................1.500,00 zł

(jeden tysiąc pięćset złotych).

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr ...............................................................10400.

 1. o godz. 915 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 220/7 o pow.

1865 m2 położonej w Będgoszczy.

Cena wywoławcza ustalona została na kwotę ...................................................44.108,00 zł (czterdzieści cztery tysiące sto osiem złotych),

Wadium ................................................................................................................4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych),

Jedno postąpienie nie może być niższe niż ..........................................................1.500,00 zł

(jeden tysiąc pięćset złotych).

Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr ...............................................................10400.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/58/03 Rady Gminy Bielice z dnia 16.11.2003r. działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - letniskową.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą ustalone wyżej wadia i okażą się dokumentem tożsamości.

Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa. W przypadku wpłaty wadium na konto, komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty.

Osoba, która wygra przetarg wpłacone wadium będzie miała zaliczone w poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży. Cena ustalona w przetargu musi być zapłacona na jeden dzień przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wadia należy wpłacić na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 11 czerwca 2007 roku w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. .

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub wwwbielice.com.pl lub www.bipbielice.com.pl

Bielice, dnia 17 maja 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 18-05-2007 14:49:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 06-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 18-05-2007 14:49:33